Voorvergadering F5j

      7 Reacties op Voorvergadering F5j

Heren en Dames F5j liefhebbers,

Waarschijnlijk net als jullie wacht de F5J organisatie in spanning het verloop van de Corona-Pandemie af zodat we serieus wat kunnen gaan doen voor het seizoen 2021. Maar dit betekent niet dat we stil zitten! We hopen de voorlopige agenda op de sub-commissie vergadering te kunnen presenteren en er zitten wat wijzigingen binnen de organisatie in de pijpleiding. Ook zullen er wat voorstellen omtrent de regelementen aan de orde komen.

Voor dit soort zaken hebben we in het verleden een kleine voorvergadering gehouden om alvast te bespreken en dat willen we dit jaar ook graag doen. Helaas zijn ook wij genoodzaakt daar een online-variant van te houden aangezien we geen zicht hebben op wanneer wij elkaar weer fysiek in de ogen mogen kijken.

We hebben deze voorvergadering gepland voor zaterdag 13 Februari 2021 om 10:00. In deze PDF vind je de agenda.

Wil je online aanwezig zijn in deze Teams vergadering dan kon je je online inschrijven.

De vliegersvergadering RB Elektro Zweef staat gepland voor Zaterdag 27 Februari.

Tot volgende week!

7 gedachten over “Voorvergadering F5j

 1. Jan Somers

  Dank voor de info.
  Helaas kan ik de vergadering niet bijwonen.
  Wel ontvang ik graag het verslag.
  Succes en groeten,
  Jan

 2. Karel van Baalen

  Waar en hoe kunnen we (tegen) voorstellen indienen ?

  De kwestie t.a.v. het voorstel over de NK (dag)uitslag is n.l. of we willen dat niet KNVvL leden/deelnemers grote invloed hebben of kunnen hebben op de uiteindelijk NK uitslag.

  1. Gerben van Berkum

   Karel, voorstellen kun je per mail of ook via deze weg indienen, geen probleem. Deze opmerkingen kunnen we meenemen bij het voorstel tav berekening NK stand en is toegevoegd aan de agenda bij dat punt.

 3. Robert

  Mooi dat er toch een vliegersvergadering wordt gehouden en positief naar het 2021 seizoen gekeken wordt. Helaas werkt Microsoft Teams niet met Linux/FreeBSD waardoor ik dus buitengesloten ben van deelname. Let op dit is een bekende issue van MicroSoft teams software. Wellicht kan er in de toekomst een ander alternatief gevonden worden of nog beter niet meer nodig 😉
  Succes en helaas zonder mijn bemoeienis tijdens de vergadering.

  1. Gerben van Berkum

   Inmiddels heb je over mogelijke oplossingen gesproken met Jacob, hoop dat je toch een manier vindt om erbij te zijn Robert,.

 4. Karel van Baalen

  De “reglementswijzigingen” die de subcommissie voorstelt t.a.v. de bepaling NK-dag uitslag is
  ongetwijfeld naar aanleiding van mijn protest tijdens de eerste en enige NK F5J wedstrijd van 2020.

  Dit protest hield in dat de indeling naar mijn mening niet correct was en er te weinig KNVvL NK
  deelnemers in enkele groepen zaten zodat er van een eerlijke wedstrijd geen sprake meer was.

  Helaas is dit protest uiteindelijk afgewezen omdat in de reglementen geen juiste definitie van een
  deelnemer is gegeven ondanks de intentie van het besluit in de vliegers vergadering van 2016 hoe
  de uitslag geschoond wordt van niet KNVvL leden.

  De conclusie op 30-9-2020 (zie hieronder) van Dhr. Rob Metkemeier laat zien waar de schoen wringt:

  Ik heb inmiddels zowel van Gerben als van Karel de bevestiging dat, conform wat Peter eerder
  vandaag meldde, de tot nu toe toegepaste gang van zaken (en het besluit van de
  vliegersvergadering 2016) is dat ter bepaling van de groepsuitslagen alle niet NK-deelnemers
  worden verwijderd en vervolgens vanuit wat van de groep overblijft (de NK-deelnemers) een
  separate NK uitslag wordt gemaakt.
  Het Reglementenboek dient hierover verduidelijkt te worden; ik werd als relatieve buitenstaander
  tenminste op het verkeerde been gezet door wat ik daar letterlijk uit begreep.
  Als ik Karels protest met dit inzicht bekijk, dan kan ik het niet anders zien, dan dat er een volledige
  wedstrijd met alleen NK deelnemers binnen een andere, grotere, wedstijd wordt gevlogen. Daarin
  hebben de niet NK deelnemers geen enkel invloed op de NK resultaten, alsof ze er niet waren.
  Het logische gevolg daarvan is dan dat in alle groepen aan de eis voor groepsgrootte van NK deelnemers
  wordt voldaan om geldig te zijn voor het NK.
  Dus wat mij betreft wordt uitgaande hiervan het protest betreffende Losser toegewezen, in ieder
  geval voor de ronden waarin het vereiste aantal NK deelnemers niet werd gehaald.
  Ik geeft de Subcommissie daarom in overweging:
  – De gehele wedstrijd Van Losser op 12 – 13 september ongeldig te verklaren voor het NK, of
  – een aangepaste NK uitslag van deze wedstrijd te maken met daarin alleen de resultaten
  van de ronden waarin aan de eisen voor groepsgrootte is voldaan
  Verder dient degene die de indelingen voor de wedstrijd maakt op de hoogte te worden gesteld
  van het feit dat in het geval van de aanwezigheid van niet NK-deelnemers rekening moet worden
  gehouden met voldoende aanwezigheid van NK-deelnemers in de groepen, zodat dergelijke
  problemen in de toekomst worden voorkomen.

  Helaas was dit alleen een advies dat bijzonder snel door de Subcommissie terzijde is geschoven, maar
  bied mij voldoende houvast om het volgende voorstel te doen in plaats van het voorstel van de
  subcommissie.

  5.5.11.8.1. Ronden en groepen
  a. De indeling van de kwalificatieronden moet geschieden met in acht name van de gebruikte
  frequenties, zodat er zoveel mogelijk vluchten gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Een groep
  bestaat uit minimaal 6 KNVvL NK deelnemers. (Lokale regel: De wedstrijdleider bepaalt aan de hand
  van het aantal deelnemers de groepsgrootte en deelt deze tijdens de briefing mee. Het minimum van
  6 mag, indien dat een betere indeling oplevert, worden verlaagd. De minimale grootte van een groep
  is 3 KNVvL NK deelnemers.)

  Hiermee wordt voorkomen dat er invloed is van niet KNVvL leden op de uitslag voor het NK F5J wat
  wel het geval in het voorstel van de subcommissie.

  Met een vriendelijke groet,
  Karel van Baalen

  1. Gerben

   Karel,
   Dank voor je bericht, nemen we mee in de vergadering.

   Aanvullend op bovenstaande moet gezegd worden dat je bezwaar door een door het afdelingsbestuur KNVVL aangewezen protestcommissie is afgewezen: ” De commissie is unaniem tot de conclusie gekomen dat het protest wordt afgewezen..”

   Bovenstaande voor de volledigheid.

   Groet,
   Gerben

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *