Reglement

Algemeen
F5J wedstrijden worden georganiseerd door het Organisatiecomité F5J onder auspiciën van en conform de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De wedstrijden worden gevlogen volgens het FAI reglement en zijn op de KNVvL site in te zien.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma “GilderScore” om de groepen random in te delen, om scores in te verwerken en om de uitslagen mee te genereren.

Deelneming aan de wedstrijden staat open voor alle KNVvL leden. Er is een regeling waaronder niet KNVvL-leden onder voorwaarden mogen deelnemen aan KNVvL- wedstrijden; deze voorwaarden zijn verderop vermeld.

Alle deelnemers moeten een Wettelijke  Aansprakelijkheids verzekering (WA) hebben. Voor alle deelnemers geldt dat zij aan de organisatie moeten kunnen aantonen in het bezit te zijn van deze documenten.

Op het inschrijfformulier moeten alle deelnemers dan ook verklaren verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door henzelf en door modelvliegtuigen.

Schema Wedstrijddag

De dag begint met het gezamenlijk opbouwen van al het benodigde materiaal. Pas daarna kan er ingevlogen worden. De briefing is om 10:00 waarna de eerste ronde start om 10:30.

Jury
Bij de inschrijving kunnen zich 3 vrijwilligers melden. Bij onvoldoende vrijwilligers worden vliegers “aangewezen”.

Regels betreffende niet-KNVvL-leden
Het reglementenboek van de KNVvL vermeldt hierover:
DEELNEMERS 2.2.1. Deelnemers 
Een deelnemer dient lid te zijn van de KNVvL. Uitzonderingen zijn van toepassing voor:

Niet KNVvL-leden van 18 jaar of jonger
Zij kunnen aan een wedstrijd deelnemen, mits verzekerd tegen aansprakelijkheid met betrekking tot modelvliegen. Zij kunnen voor wedstrijden, indien geen lid, niet op een NK einduitslag geplaatst worden of deelnemen aan selecties.

Niet KNVvL-leden ouder dan 18 jaar
Zij kunnen aan een wedstrijd deelnemen, mits verzekerd tegen aansprakelijkheid met betrekking tot modelvliegen en zij betalen naast het inschrijfgeld per keer een jaarlijks door de subcommissie vast te stellen “bijdrage in de organisatiekosten”. Zij kunnen voor wedstrijden, indien geen lid, niet op een NK-einduitslag geplaatst worden of deelnemen aan selecties.

Desgevraagd kunnen leden van een buitenlandse zusterorganisatie deelnemen op vertoon van hun sportlicentie, lidmaatschapkaart en verzekeringsbewijs. Zij betalen geen “bijdrage in de organisatiekosten”.

Het Organisatiecomité F5J is gehouden bovenstaande regels uit te voeren/te handhaven. De “bijdrage in de organisatiekosten” is bij F5J verwerkt in het hogere inschrijfgeld voor niet-KNVvl-leden.

Het inschrijfgeld is daarom als volgt:

 KNVvL lid
JaNee
18 jaar of jonger€ 10,-€ 10,-
ouder dan 18€ 10,-€ 15,-
buitenland€ 15,-€ 15,-